Tuesday, 24 November 2015

Gaya Bahasa dan Proses kognisi

Standard
Sinopsis Buku:
Gaya Bahasa dan Proses Kognisi: Kaedah Pedagogi Hermeneutik dan interpretasi ditulis khusus untuk pembaca IPTA, IPTS, institusi pergurusan, penyelidik yang berminat dalam bidang Psikolonguistik, Guru-guru Bahasa dan khalayak yang mencintai bahasa (Penulisan); Psikologi Pendidikan (Proses Kognisi); dan Kaedah Pedagogi Hermeneutik (Kaedah Interpretasi Teks Penulisan). Buku ini diharap menjadi rujukan untuk pembaca yang ingin mendalami peranan proses kognisi yang dialami dalam menginterpretasi teks karangan pelajar dalam konteks Kaedah Pedagogi Hermeneutik sebagai kaedah intepretasi teks penulisan.

IsiKandungan:
Pengenalan Kepada Bahasa dan Proses Kognisi
Gaya Bahasa Dalam Penulisan Karangan
Pemprosesan Informasi Dalam Penulisan Karangan
Pendekatan Analisis Kaedah Pedagogi Hermeneutik
Gaya Bahasa Dalam Penulisan Pelajar

0 comments:

Post a Comment